Veri Bilimi

Büyük Veri

Makine Öğrenmesi

İş Zekası

Model

Veri Analitiği

Veri Madenciliği

Metin Madenciliği

Büyük Veri Analitiği

Makine Öğrenmesi

Veri Ambarları

İleri Veri Analitiği

Metin Madenciliği

Zaman Serisi Analizleri

Davranış Analizleri

Finansal Analizler

Müşteri Segmentasyonu

Öneri Sistemleri

Karlılık Analizleri

Maliyet Analizleri

Aykırılık-Anomali Tespiti

Fraud-Hile Tespiti

eBA - Dokuman - İş Akış Yönetim Sistemi

QDMS - Entegre Kalite Yönetim Sistemi

BOYSWEB - Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi

Ensemble - Süreç & Performans Yönetim Sistemi

Akıllı Şehir Çözümleri

İş Zekası

Büyük Veri

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ

Organizasyonların rekabet avantajı kazanmasında yenilikçilik vazgeçilmez bir gerekliliktir ve bu anlamda bilgi önemli bir faktördür. Doğru bilgiye erişebilmek ise verinin uygun analitik yöntemler ile işlenmesi ve yorumlanmasından geçmektedir. Doğruluğu teyit edilmiş veriyi ileri analitik yöntemlerle işleyerek büyük veriden ekonomik değer elde edebilir, adımlarınızı daha sağlam atabilirsiniz.

VERİ ODAKLI SÜREÇLER

Bilgi, belirli amaçlara ulaşmak veya belirli bir anlayışı geliştirmek üzere verinin, bir dönüşüm ve analiz süreci sonucunda yöneticiler için faydalı biçime sokulmuş şeklidir. Bu bağlamda, veri odaklı geliştirilen süreçler, organizasyonların stratejik kararlar alabilmesi, varlığını devam ettirebilmesi ve yenilikçilik temelli rekabet avantajını sürdürülebilir kılmasında büyük önem arz etmektedir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Organizasyonların yıllarca iş süreçlerinde sadece destek sağlayıcı olarak gördüğü bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri, günümüzde hayatımızın pek çok alanında yer almaya ve şirketlerin kısa ve uzun vadede karar mekanizmalarını oluşturmaya başlamıştır. Dijital dönüşümün gittikçe öneminin arttığı günümüzde e-Kurum dönüşümünüzü gerçekleştirerek iş süreçlerinizin etkinliğini ve verimliliğini artırabilirsiniz.

Projelerimiz

DivIT System öncelikle müşteri ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Gelişen teknolojileri yakından takip eden ekibimiz size kalıcı çözümler sunmaya hazırdır.

 • Büyük Veri Analitiği
 • Blokzincir Tabanlı Uygulamalar
 • İş Zekası (BI), PowerBI, Business Objects
 • Veri Ambarları, OLAP Küpleri, Özet Raporlar
 • Döküman ve İş Akış Yönetim  Sistemleri

Kimiz Biz.

Veri toplama, analiz ve raporlama ana fonksiyonlarını çok esnek bir yapıda dizayn ederek,kurumların bilgi kaynakları üzerinde, bilgi kaynaklarındaki verilerden bilgiye geçiş sürecinin bütün aşamalarını kapsayacak araçlarıyla, kurumların bilgi sistemlerine ve veri varlıklarına değer katmakta, kurum hafızası olan verileri karar destek sistemi olarak karar mercilerine sunmaktayız .

Ar-Ge ekibi ve üniversiteler ile işbirliği içinde geliştirdiği projeler üzerinden akademik çevrelerden destek almaktadır.

Tüm çalışmalarında önceliği müşterilerinin saha operasyonlarını, işlerini ve süreçlerini daha verimli ve etkin yönetebilmesine katkı sağlamak olan, rakiplerce örnek alınacak projeler gerçekleştiren Divit Sistem, yazılım ve fikirleriyle fark yaratacak projeleri tecrübeli ekibi ve iş ortaklarıyla hayata geçirerek, ulusal ve uluslararası şirketler ile çalışarak sektörün öncülüğünü yapmaktadır.

 • Teknik Destek

  Türkiye’nin tamamını kapsayan bir yapıya sahip olan uzman teknik destek ekipleri tüm ürün ve çözümlerde karşılaşabileceğiniz olası sorunları en kısa sürede çözebilecek yetkinliğe sahip. Bu doğrultuda  uzmanlar, sorununuzun türüne ve aciliyet seviyesine göre müdahale için hazır bekliyor.

 • Yüksek Kalite ve Performans

  Projelerimiz Profesyonel yazılım ekibimiz tarafından Kodlama Standartları dahilinde gerçekleştirilmektedir.

 • Güvenlik ve Kullanım Kolaylığı

  Projelerimiz Profesyonel yazılım ekibimiz tarafından test edilmekte  ve Yazılım sürecinde en son Web Teknolojileri kullanılmaktadır.

© Copyright 2017 - DivITAd